Chính Sách Lưu Kho

Sau khi sản xuất, hoàn thiện đơn hàng cho khách. Nếu đến ngày giao mà quý khách chưa sắp xếp nhận hàng được. Thì RECOLOR hỗ trợ lưu kho theo chính sách như sau:

Chính sách lưu kho tại RECOLOR

2

– Thời gian lưu kho: tối đa 30 ngày kể từ ngày bên B sản xuất xong tại xưởng.
– Phí lưu kho: Miễn phí lưu kho trong thời gian lưu kho theo quy định. Quá thời gian này, khách hàng chi trả chi phí lưu kho cho bên công ty là 200.000 vnd/ngày
– Trách nhiệm về sản phẩm trong thời gian lưu kho: Khách hàng đồng ý lưu kho và chịu mọi trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trong thời gian lưu kho tại RECOLOR. RECOLOR không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề phát sinh ngoài ý muốn về chất lượng sản phẩm.
– Thanh toán khi lưu kho: Khách hàng kiểm hàng tại xưởng RECOLOR và thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng ngay khi RECOLOR sản xuất xong hàng tại xưởng.